Ik heb diverse medisch specialisten gecoacht en getraind. Bij de een ging het om sturing aan de onderzoeksgroep of problemen in de samenwerking op de afdeling, bij de ander om behoud van vitaliteit in een overbelast bestaan. Sommigen deden beroep op me voorspreekuurcoaching: hoe kan ik mijn spreekuur beter vormgeven zodat de klanttevredenheid en mijn werkplezier toenemen? 

Onder medisch specialisten leeft de opvatting dat men als arts de hulpverlener is en niet de hulpvrager. Dit idee is onnodig strak. Want ook al is de samenwerking met patiënten en collegae inspirerend, er is vaak weinig ruimte voor persoonlijker vragen of intieme kwesties. In individuele coaching staat u met uw vragen centraal. In gesprek met een buitenstaander kunt u de context analyseren en onderzoeken wat u te doen staat. En coaching start altijd met een kennismakingsgesprek. Belangstelling? Neem contact op!

In spreekuurcoaching schuif ik aan tijdens uw spreekuur en observeer in stilte. Ik spiegel –tussen de verschillende patiënten en na het spreekuur- uw kwaliteiten en valkuilen, geef compacte feedback en doe voorstellen voor wijzigingen die weinig vergen en een groot effect sorteren. Er gebeurt veel tijdens een consult. Allereerst op het inhoudelijke spoor: wordt de informatie uitgewisseld die nodig is om de diagnose (bij) te stellen en de juiste behandeling te kiezen?  Daarnaast de relatie: stimuleert het contact tussen u en patiënt de laatste om de behandeling te (ver)dragen en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid? Tevens het werkproces: is het proces van consultatie en verslaglegging optimaal ingericht? En als laatste de duurzaamheid: leidt het consult voor u tot zingeving en werkplezier en bij de patiënt tot  klanttevredenheid?

Coaching on the job is maatwerk: steeds gaan we na welke veranderingen het grootste effect hebben, het meest inspirerend zijn en u het minst belasten. De ervaring leert dat deze coaching on the job een frisse blik werpt op gewoonten en effecten waar u zelf blind voor bent. Bovendien kan optimale aansluiting bij de patiënt bijdragen aan toegenomen therapietrouw en een hogere klanttevredenheid.Belangstelling? Neem contact op!