Waarom individuele coaching? Bijvoorbeeld:

Wat kunt u verwachten bij individuele coaching?
Bij coaching voeren we gedurende circa een jaar 4 tot 10 individuele gesprekken. U brengt vragen en dilemma’s uit uw werkpraktijk ter sprake en ik ondersteun, adviseer en coach u in de ontwikkeling in deze kwesties. Uw vraag staat centraal. U reflecteert en krijgt nieuwe perspectieven op uw vraag. Tussen de gesprekken door experimenteert u met een andere aanpak en doet u ervaringen op. Vanzelfsprekend zijn de gesprekken vertrouwelijk.

Hoe ziet een coachingstraject er uit?
Als u belangstelling heeft kunt u mailen of bellen naar 0650281758. We voeren daarna een verkennend gesprek. Daarin verhelderen we uw vraag en onderzoeken we of mijn deskundigheid hierbij aansluit. Ook toetsen we of het ‘klikt’ als basis voor goede samenwerking. Bij wederzijds groen licht, stel ik een offerte op, met een korte beschrijving van de leerdoelen, de werkwijze en zakelijke afspraken. Deze offerte gaat, na goedkeuring van de tekst over de leerdoelen door u, naar de opdrachtgever. Ik wil in de gesprekken tegemoet komen aan uw wensen en aan die van uw organisatie. Daarom wordt de leidinggevende of contactpersoon actief betrokken bij het vaststellen van de coachingsdoelen en het evalueren van de resultaten van de coaching. We doen dat in drie-gesprekken: opdrachtgever of contactpersoon, u en ik spreken gezamenlijk over de relevante zaken in het kader van het traject. Er is geen contact tussen opdrachtgever en mij zonder dat u er zelf bij bent of er uw goedkeuring aan geeft.

De coachingsgesprekken vinden plaats in mijn bureau aan de Borgsloot 6 in Groningen, goed bereikbaar per fiets en auto. Het stimuleert letterlijk om afstand te nemen van het werk en past ook bij de vertrouwelijke aard van de coaching. Na elk gesprek schrijft u een kort verslag van de belangrijkste leerpunten. Nieuwe inzichten en gedragingen past u in de praktijk toe en daarop reflecteren we weer in het volgende gesprek. Doorgaans zitten er drie à vier weken tussen de ontmoetingen, maar omdat individuele coaching maatwerk is, kan ook dat ritme aangepast worden aan uw wens en leerproces.