Anderen over Mieke en intervisie

Ik begeleid netwerkgroepen, groepen van mensen uit verschillende organisaties uit mijn netwerk of dat van CAP collega’s. In een zestal bijeenkomsten ontmoeten we elkaar aan de hand van eigen vraagstukken van de deelnemers. Ik stel de groepen samen, ondersteun de intervisie, geef theoretische impulsen en help het gesprek te verdiepen. Tot nu begeleidde ik een groep directeuren/bestuurders, een groep met programma-, project- en hierarchisch leiders en een groep middle managers.

Ik verzorgde in company intervisie bij diverse bedrijven, zowel voor leidinggevenden als voor professionals. Sinds een jaar ben ik supervisor/intervisiebegeleider voor de interne coaches van een grote organisatie. Tevens maakte ik 'train de trainer' trajecten voor begeleiders van intervisiegroepen.

Informatie over netwerkgroepen

Belangstelling? Neem contact op.