Ik ben geboren in 1959 en dus bezig met mijn tweede levenshelft.

De afgelopen jaren werkte ik samen met Piet Weisfelt van Weisfelt en Partners. Piet is een leermeester in ervaringsgericht werken op het scherpst van de snede. Een citaat: 'Gezondheid van mensen en organisaties vraagt aandacht op fysiek, emotioneel, geestelijk en spiritueel niveau. De queeste is steeds: hoe dienen we klanten opdat ze hun gezondheid optimaal leren bevorderen en hun bijdrage leveren met hart en ziel? '

Twintig jaar lang was ik mede-eigenaar van CAP, een coƶperatie voor advies training en coaching. Daar leerde ik professionele passie en ondernemerschap te combineren. Sinds 2011 werken we allemaal zelfstandig en vormen we CAP voor 'post-collegiale' toetsing en inspirerende samenwerking zoals bij Promens Care. Lerende mensen, levende organisaties: de CAP waarden zijn ook de mijne en dat blijft.

Ik acht mij gehouden aan de code van de Ethische Kring TACT en ben certificaathouder van Achmea-abr.