Informatie over netwerkgroepen
Heeft u belangstelling om te sparren en leren met mensen die een vergelijkbare positie hebben in een ander bedrijf? Dan is de netwerkgroep misschien iets voor u.

In een netwerkgroep komt u bijeen met 5 andere mensen die een vergelijkbare positie hebben. De mensen zijn bekend bij mij of een van de CAP collega’s en we screenen op de vraag: zijn deze 
mensen inspirerend voor elkaar? Hebben zij vergelijkbare vraagstukken? Verschillen ze voldoende voor de nodige diversiteit? Er zijn netwerkgroepen voor directeuren/bestuurders, voor programmamanagers, voor teamleiders, voor intern adviseurs.

In de voorbije jaren heb ik 4 verschillende netwerkgroepen begeleid. De totstandkoming van zo’n groep is een bijzonder proces dat zorgvuldigheid en geduld vergt want er is natuurlijk niet altijd meteen een bij elkaar passende groep mensen. Maar het blijkt telkens weer de moeite waard om ‘onbekenden’ bijeen te brengen en te ontdekken hoe snel je vertrouwdheid kunt creëren en hoe fijn het is van elkaar te leren. Bovendien stellen veel deelnemers deze uitbreiding van hun netwerk zeer op prijs.

De werkwijze
Elke groep komt 6 keer gedurende een dagdeel bij elkaar verspreid over 1 tot 1,5 jaar. We werken aan de hand van een vraagstuk uit de praktijk dat een van de deelnemers inbrengt. In die zin betreft het intervisie en zijn de groepsleden zelf in hoge mate verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het gesprek. Tegelijkertijd verzorg ik als begeleider passende theoretische impulsen en help ik het gesprek te verdiepen. De bijdrage die iedereen aan de intervisie levert is ook onderwerp van gesprek en dus van leren.

Concreet
Als u belangstelling heeft, kunt u mailen of bellen naar 06 50 28 17 58. U kunt ook terecht als u al mensen kent met wie u graag in een groep wilt zitten. Ik zoek dan in mijn netwerk naar nieuwe mensen om de groep compleet te maken en stem over potentiële kandidaten steeds af met degenen die zich al hebben aangemeld.

De kosten van deelname zijn 1200 euro (exclusief BTW) . Dit omvat de individuele voorbereidende gesprekken en de voorbereiding en de begeleiding van de bijeenkomsten. U bent altijd welkom om uw wens voor intervisie kenbaar te maken. Soms kunt u instappen in bestaande groepen en in andere gevallen kan uw initiatief de start zijn voor een nieuwe groep begeleid door mij of door een collega van CAP.