Anderen over Mieke als MT- en teamcoach

Staat uw team voor een ingrijpende verandering? Is er sprake van stagnatie en conflicten? Of wilt u uw team gericht professionaliseren en ontwikkelen? Denkt u over teamdagen, een action learning traject of intervisie voor uw groep? In elk van deze gevallen kunt u uw voordeel doen met een adviseur die met u meedenkt, en die het teamontwikkelingsproces ondersteunt.

Leidt u een managementteam? Om effectief te zijn doet een MT er goed aan af en toe gezamenlijk stil te staan bij de betekenis van signalen van buiten en van binnen. Zulke bezinning helpt de MT leden om zich opnieuw te verbinden met hun taak, met elkaar, en met zichzelf. Dat bevordert de kwaliteit van de sturing en het vertrouwen dat de organisatie in haar managers heeft.

Ik ben een ervaren procesbegeleider en coach. Ik observeer scherp, met aandacht voor wat er speelt tussen- en in mensen en richt me daarbij op hetgeen relevant is voor ieders taak. Ik kan mijn waarnemingen op een zuivere manier benoemen en u helpen die spiegel te benutten.

Belangstelling? Vragen? Neem contact op.