Glimmende ideaalplaatjes zijn leuk ter inspiratie; persoonlijk hou ik meer van de realiteit en ‘de volgende stap’. Op zoek naar het potentieel, naar verbinding met de taak, met jezelf en met elkaar als groep. Zo wil ik graag gezondheid bevorderen in organisaties en mensen.

Ik adviseer en faciliteer. Met een focus op resultaten voor de stakeholders, op goed georganiseerde werkprocessen en op voortdurende aandacht voor ontwikkeling van mensen en teams. Ik hou ervan om de kennis en wijsheid die er in organisaties is te mobiliseren. In het ene geval is het ‘gaan doen wat men eigenlijk al lang weet’. In het andere geval vraagt het om met elkaar de eigen kennis te verdiepen en nieuwe wijsheid te ontwikkelen. Lerende mensen, levende organisaties, liefdevol werken.

Bij mijn rol past ‘energiek’ en ‘lui’. Energiek: ik benut mijn observaties en gevoelens, ik gebruik beweeglijke werkvormen en speel met versnelling en vertraging van het tempo. Lui: het voornaamste doel is dat u in beweging komt, niet ik. Door mijn interventies wordt u zich bewust van nog ongeziene stagnaties en alternatieve mogelijkheden in uzelf en om u heen. En daar gaat het om.